top of page

CRM versus ERP

Et CRM-system (Customer Relationship Management-system) og et ERP-system (Enterprise Resource Planning-system) er to forskjellige systemer som begge er designet for å hjelpe bedrifter å administrere virksomheten sin. Begge systemene kan være viktig for din bedrift, men det er noen grunnleggende forskjeller mellom dem.


Hva er et CRM-system?

Et CRM- system (Customer Relationship Management-system) er et verktøy som brukes til å administrere alle aktiviteter som omhandler kunderelasjonshåndtering. Et CRM-system hjelper bedrifter å samle, organisere og analysere kundeinformasjon. Et CRM-system kan for eksempel integreres med andre systemer for å optimalisere kundeinteraksjonen og forbedre kunderelasjonene.Hva er et ERP-system?

Et ERP-system (Enterprise Resource Planning- system) er en type programvare som brukes av organisasjoner for å administrere og integrere alle sine forretningsprosesser og operasjoner. ERP-systemer inkluderer vanligvis funksjonalitet for å håndtere områder som regnskap, økonomi, produksjonsplanlegging og lagerstyring.Forskjeller mellom CRM og ERP

  1. Fokus: Et CRM-system fokuserer primært på å administrere kunderelasjoner og markedsføring, mens et ERP-system er mer omfattende og inkluderer funksjonalitet for å håndtere prosesser fra økonomi til lagerstyring.

  2. Brukerbase: Et CRM-system brukes primært av salg- og markedsføringsavdelinger for å administrere kundeinformasjon og interaksjoner, mens et ERP-system brukes av hele organisasjonen, fra ledelse til produksjon og lager.

  3. Datainngang: Et CRM-system får hovedsakelig data fra salgs- og markedsføringsaktiviteter, som kan inkludere kundeinteraksjon og salgsprosesser, mens et ERP-system får data fra en rekke ulike kilder, som produksjon, lager og økonomi.

  4. Integrering: Et CRM-system integreres ofte med for eksempel sosiale medier, e-post, regnskap og fakturering, mens et ERP-system ofte integrerer interne systemer, som produksjonsstyring og lagerstyring.
bottom of page