top of page
Open Site Navigation

Hvordan kan ulike bransjer bruke et CRM-system?

Et CRM-system brukes på forskjellige måter i forskjellige bransjer og de ulike bransjene ser ulike fordeler med å gå til anskaffelse av et CRM-system.


Det er derimot noen fellestrekk mellom bruken av et CRM-system i de ulike bransjene. En av disse er å samle all data på et sted. I et CRM-system kan man for eksempel samle kontaktinformasjon, informasjon om samarbeidspartnere, leverandører, distributører, aktiviteter, fremtidsplaner, henvendelser og historikk. Hvilken informasjon som er viktig og som skal samles er opp til hver enkelt bransje og bedrift, da det kan variere en hel del. Det viktigste er at man forsikrer seg om at all dataen samles en felles plass, hvor alle nødvendige brukere har enkel tilgang til den.


En annen felles viktig egenskap med et CRM-system er sikkerheten av å ha dataen lagret i et system, slik at man forsikrer seg at dataen ikke går tapt. Med data samlet i en skybasert løsning er det også lettere for ansatte å jobbe sammen, samtidig som man kan jobbe fra der man er.


Flere bransjer kan også bruke et CRM-system til å holde oversikt over salg. Systemet gir deg en enkel oversikt over blant annet pågående salgsprosesser, utsendte tilbud og pipeline. Du får også oversikt over kjøpshistorikk og du kan opprette rapporter og analyser basert på informasjon som systemet henter inn.


Bransjer bruker også systemet ulikt og ulike verktøy i et CRM-system som bransjer er spesielt på jakt etter. Produksjonsselskaper kan for eksempel bruke et CRM-system til å holde oversikt over samarbeidspartnere, samtidig som de holder oversikt over pågående og fremtidige oppgaver.


En mediebedrift eller en markedsføringsbedrift kan bruke et CRM-system til å overvåke annonseinntekter og kampanjeresultater. De kan også analysere kundeatferd slik at de lettere kan tilpasse fremtidige strategier mot ønsket kundegruppe.


Alle bedrifter som har et kundeserviceteam, kan bruke et CRM-system til å holde oversikt over innkommende henvendelser. Systemet kan forenkle og automatisere kommunikasjonen med kunden. Systemet lagrer også kundens preferanser slik at bedriften kan gi den beste kundeopplevelsen som mulig.


Bygg og anleggsbransjen kan bruke et CRM-system til å holde oversikt over prosjekter, hvilke andre leverandører er involvert i prosjektet, hvilken fase er prosjektet i og hvem internt har ansvaret. De kan også lagre dokumenter og tegninger på kundeforholdet og ha alt tilgjengelig både på kontoret og på farten.


Designere og interiørdesignere kan også bruke et CRM-system til å holde oversikt over kommende, pågående og fullførte prosjekter. De kan enkelt få en oversikt over oppgaver knyttet til de ulike prosjektene. De kan også bruke CRM-systemet til å lagre dokumenter knyttet til kundene deres.


Dette er bare noen eksempelet på hvordan et knippe utvalg av bransjer kan bruke et CRM-system, både likt og ulikt. Hvordan du og din bedrift skal bruke et CRM-system er opp til dere.9 views0 comments

Recent Posts

See All