Open Site Navigation

Systemet

Dashboard

Firmaets "puls" i sanntid. Få rapporter over blant annet salgsforløp, omsetning, kommende hendelser og siste salg. I tillegg får du også en felles oversiktlig aktivitetslogg for alt som skjer i systemet. Eksempelvis som oppdateringer av kundekort, synkroniserte e-poster og oppgaver. Se alt - alltid. 

Prospektering

AIFlow er direkte koblet til Brønnøysundregisteret så det er enkelt å søke opp nye aktuelle kunder og lage kundekort. Du kan bedriftene tagger, kategorier eller status basert på dine kriterier. Dette gjør det lettere å jobbe målrettet og effektivt mot kundene i unike kategorier. 

Kundekort

Kundekortet samler all informasjon om kunden. På et samlet sted finner du kontaktinformasjon, aktivitetslogg, filer og status på kunden. Er det noe spesifikt du ønsker på kundekortet kan du opprette egendefinerte felt. 

Digitale kontrakter | e-signering 

Gjør det enkelt for deg selv og kunden. Sett opp en standardkontrakt, legg til produkter og send tilbudet til kunden. Kunden signerer kontrakten digitalt. Ferdig signerte dokumenter kan også hentes ut som en PDF. Ikke gjør det vanskelig å inngå en avtale, velg AIFlow. 

Oppgavehåndtering 

Oppgavemodulen gir deg oversikt over alle dine planlagte, pågående og fullførte oppgaver. Når en ordre blir opprettet blir oppgavene automatisk fordelt etter dine leveranseprosesser. Du får en oversikt over alle oppgaver - tildelt både deg og dine kollegaer. 

Tidsrapportering  

Registrer tidsbruk på oppgaver. Få en oversikt over totalbruk på alle kunder, alle ansatte eller se hvor mye tid du har brukt på en enkel kunde eller oppgave. Ved behov kan du enkelt eksportere ut lister av tidsrapporteringen. 

Kalender

I kalenderen ser du hvilke avtaler du har den dagen, uken og måneden. Opprett og gjennomfør hendelser direkte i kalenderen. Drag & drop funksjonalitet for optimal effekt. Hver enkelt hendelsestype har ulike fargekoder og et eget felt for kommentarer. Hele bedriften har full oversikt over egen og kollegaers kalender. 

E-post synkronisering

Få full oversikt over hvem som sender hva til kunden og hva kunden svarer. Registrer en eller flere kontaktpersoner sine e-postadresser på kundekortet og alle e-poster lagres direkte i en oversiktlig samtalelogg. 

Notifikasjoner

Hold styr på avtalehåndtering, utløp av eksisterende kontrakter, dine hendelser og når du blir tildelt en oppgave. AIFlow gir deg notifikasjoner både i systemet og på mail. 

Kommunikasjon

Med AIFlow samler du all kommunikasjon mellom de ansatte i din bedrift og dine kunder - i en plattform. Alle har full innsikt. AIFlow gir dere også brukervennlig og detaljert innsikt og internlogg som vier all aktivitet mot prospekter, kunder og kontrakter på tvers av alle avdelinger.