top of page

Kundeservice + CRM

Kundeservice-teamet i din bedrift kan utnytte er CRM--system på flere ulike måter. Dette kan være med å forbedre kundeopplevelsen og øke effektiviteten til de ansatte. I denne artikkelen skal vi trekke frem noen områder hvor et CRM-system kan være nyttig for et kundeserviceteam.

CRM-systemet kan brukes til å registrere kundedata. De ansatte kan notere all nødvendig og relevant informasjon om kunden. Dette kan for eksempel være kjøpshistorikk, kommunikasjonspreferanser og tidligere interaksjoner. Ønsker for eksempel kunden bare å bli kontaktet på e-post fremfor telefon eller


Med å kunne ringe kunden fremfor å sende en e-post, fordi man vet at kunden prefererer å snakke i telefon, kan være med på å gjøre dialogen mellom bedrift og kunde mer personlig. Det å vite og forstå kunden sine behov, preferanser og historikk kan også være med å effektivisere servicen.


En annen fordel med å bruke et CRM-system er hvordan man håndterer henvendelser. Kundeservice teamet kan bruke CRM-systemet til å registrere og spore henvendelser og forespørsler. Dette gir bedriften en helhetlig oversikt over blant annet antall kundeinteraksjoner.Et CRM-system kan også være med å automatisere prosesser. Deler av kundeserviceprosessen kan automatiseres for å øke effektiviteten til kundeserviceteamet. For eksempel kan et CRM-system automatisk registrere innkommende hendelser på kundeforholdet, det kan minne deg på når du har en avtale eller når du skal kontakte en kunde.


CRM-systemet kan også brukes til å analysere kundedata for å identifisere trender, mønster og behovene til de ulike kundene. CRM-systemet fir verdifull innsikt i kundens atferd og behov. Med å analysere kundedataen kan kundeservice teamet tilpasse og forbedre tjenestene sine basert på kundemassen sine ønsker og behov.


Dette er bare noen av fordelene et kundeserviceteam får ved å bruke et CRM-system. Et CRM-system kan hjelpe med både kundetilfredshet, kundeoppfølging og effektivitet på teamet.Comments


bottom of page