top of page

Hvordan sette opp et CRM system?

Et CRM-system (Customer Relationship Management-system) nødvendig for alle bedrifter. Ingen bedrift er for liten for et CRM-system, så lenge du har kunder trenger du et system. Et CRM gir deg muligheten for å få en god oversikt over alle dine kunder og prospekter og du får muligheten til å bygge et godt forhold til dem.


Et CRM-system gir deg en samlet plattform hvor all kunde- og prospektdata blir lagret på en plass, i tillegg til å samle alle notater, oppfølgninger og rapporter\. Din bedrift vil få en oversikt over alle utgående og innkommende henvendelser og spørsmål, all dialog med kunden på telefon og e-post, i tillegg til kjøpshistorikk og preferanser.


Stegvis oppsett av et CRM-system

Når du skal sette opp et CRM-system er det flere steg involvert. Det første du må gjøre er å definere hvilke mål din bedrift har. Ut ifra dette kan dere bestemme hvilken informasjon som er viktig for dere å samle, hvilke rapportere dere ønsker og hvordan dere skal nå målet som er satt. I tillegg til dette er det viktig å bestemme seg for hva CRM-systemet skal brukes til. Skal det brukes til support, salg, prosjektstyring, markedsføring eller en blanding av flere områder?


Videre må dere velge det riktige systemet for deres bedrift. Hvilke funksjoner trenger dere i et CRM-system for det dere skal bruke det til og for å oppnå målet som dere har satt dere? Undersøk hvilke CRM-leverandører som kan tilby dere det dere ønsker. Her er det også viktig å huske å velge et CRM-system som er tilpasset størrelsen på deres bedrift. Ikke velg et CRM-system som er tilpasset de større bedriftene om du er en SMB-bedrift, da vil dere bare sitte igjen med et for stort system, hvor det blir for mye støy med funksjoner dere ikke bruker.Etter dere har gått til anskaffelse for et CRM-system er det viktig at dere setter det opp slik at det best er tilpasset deres bedrift og arbeidsmetoder. Dette kan inkludere innstillinger som brukere, brukertilganger, egendefinerte felt, oppsett av rapporter og arbeidsflyter. På denne måten får dere best utnyttet CRM-systemet dere har skaffet dere.


For å få maksimalt utbytte av CRM-systemet, kan det være du må integrere det med andre systemer. Dette kan for eksempel være program for markedsføring automatisering, ulike sosiale media plattformer, faktureringssystemer eller ERP-systemer. Da samarbeider de ulike systemene med deling av informasjon og du slipper å dobbelt registrere kundedata.


En av de aller viktigste stegene ved oppsett av et CRM-system er opplæring av de ansatte. De ansatte må lære hvordan de mest mulig effektivt kan utnytte og bruke CRM-systemet og hvordan de skal opprettholde datakvaliteten som systemet leverer. Dette er også viktig å passe på når man har kommet godt i gang med bruken av systemet. For at man skal få maksimalt utbytte av systemet er det viktig at alle brukere kan systemet godt.Comments


bottom of page