Open Site Navigation
  • Amalie Moss Kallestad

Hvilke muligheter kan CRM gi SMB-markedet?

Oppdatert: 15. nov. 2021

Hva er CRM?

CRM står for Customer Relationship Management og blir i arbeidshverdagen et viktig verktøy. Slike systemer brukes aktivt av bedriften for alle aktiviteter som omhandler kunderelasjonshåndtering, og blir et bindeledd mellom alle ansatte i en bedrift.


CRM for SMB-markedet

CRM-systemer er ofte laget for større bedrifter med mange ansatte og som gjerne har bruk for mange funksjoner. I flere tilfeller blir dermed mange CRM-system for store og kompliserte for en mindre bedrift. De har ikke like mange ansatte og har ikke bruk for et like stort system. CRM kan i slike tilfeller ikke gi de mindre bedriftene verdi fordi de bruker for lite av systemet.


En annen ting er at mange systemer ikke er tilpasset SMB-markedet med tanke på pris. Mange av løsningene blir for dyre og er dermed ikke noe mindre bedrifter kan prioritere i et tidlig stadium av bedriften. Det er helt unødvendig for en bedrift og betale mer enn hva de har behov for.
Hvorfor er det så viktig med CRM?

Viktigheten av et CRM-system for en SMB-bedrift vil variere, men for noen vil det være en fordel å kunne benytte seg av et slikt system. Noen av fordelene med et CRM-system kan gi deg er for eksempel:

  1. Bedriften blir mer effektivisert

  2. Tidkrevende prosesser blir mer automatisert

  3. Mer oversikt og kontroll over hele bedriften

  4. Alle ansatte har nødvendig informasjon tilgjengelig

  5. Full oversikt over eksisterende kunder og potensielle kunder


Hvilke systemer finnes for SMB-markedet?

Per nå finnes det få systemer som er tilpasset for SMB-markedet selv om behovet er stort. Som nevnt tidligere blir ofte systemer tilegnet større bedrifter for kompliserte, for dyre og prosessen blir dermed lite lønnsom.


Dette er en av hovedgrunnene til at vi utviklet AIFlow. Vi ønsker å gi SMB-markedet de samme mulighetene som de større bedriftene. AIFlow er modulbasert slik at bedriftene selv kan velge hvor mye av systemet de har behov for - og ut i fra dette kan vi tilby en konkurransedyktig pris. På denne måten slipper bedriftene å betale unødvendig mye for funksjoner som de ikke bruker. Da får bedriftene et velfungerende system til en fornuftig pris, og som gir bedriften alle de samme mulighetene som de større.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle