top of page

Dette kvalifiserer vel til en hurradans💃


Datanerdene hos AIFlow har analysert de gjennomsnittlige kunderesultatene hos bedrifter som har implementert AIFlow.

Resultatene taler for seg selv!

Bedrifter som implementerer AIFlow CRM kan

  • i gjennomsnitt oppnå en økning i produktiviteten på 18 %

  • oppnå gjennomsnittlig åtte ganger flere prospekter per dag

  • i gjennomsnitt forbedre kundebevaringen med 27 %

Med AIFlow CRM økes omsetningen i gjennomsnitt med 41 %

Comments


bottom of page